background

CO-OP Champions

Samenwerken met de Kracht van Coöperatie

  


CO-OP Champions is een gespecialiseerde consultancy in de diverse fasen van coöperatie-ontwikkeling: oprichting, kwartiermaken, professionalisering, institutionalisering en revitalisering. Als adviseur, spreker en mentor zit onze kracht vooral op strategische vraagstukken in de verbinding tussen vereniging en onderneming. Wat vraagt een krachtige coöperatie qua structuurinrichting en hoe krijg je het op het menselijke niveau 'werkend'? Met zo’n 30 jaar coöperatie-ervaring: waarmee kunnen we jullie helpen?

e coöperatie is al sinds 1844 een beproefd en effectief model voor de organisatie van samenwerking en groei in economie en samenleving. Zeker in tijden van crisis wordt de kracht van de coöperatie duidelijk zichtbaar, onder meer in de veerkracht van gevestigde coöperaties en de hausse van oprichtingen van nieuwe coöperaties.

Kenmerkend voor de coöperatie is haar grote verscheidenheid aan vormen, passend bij uiteenlopende omstandigheden en uitdagingen. Ze is beweeglijk en bestendig. Tegelijkertijd is samenwerking soms een uitdaging. Succes vraagt nadrukkelijk om een consequent toegepaste coöperatieve houding, te beginnen in de kern van de coöperatie: de transactierelatie tussen lid en coöperatie. Klopt die en klopt die ook maatschappelijk, dan geldt: ‘meer coöperatie is beter’.

De coöperatie is de 'Barbapapa-rechtsvorm': vormvrij en beweeglijk.

Vervolgens blijkt de grote uitdaging: hoe de financieringsrelatie te structureren zó dat deze het ledenbelang (de transactie) stroomlijnt met het organisatiebelang? Daarna is de keuze voor het passende governancemodel van belang en de fine-tuning ervan, wetende dat samenwerken altijd mensenwerk blijft. Coöperatie vraagt bovenal een ‘coöperatieve mens’.

Met een goede structuur maar met de verkeerde mensen gaat het niet lukken. Met een slechte structuur maar met de goede mensen—daar kom je nog een aardig eind mee.

Meer over transactie, financiering en governance onder ‘revitalisering’. Het onderdeel ‘Mens’ geef ik sinds maart 2022 voor een deel invulling mede via een zelf nieuw opgerichte coöperatie, ONE Cooperating in unity.

De coöperatie, door de verbinding van haar vereniging van leden aan de gemeenschappelijke onderneming, is bij uitstek een ‘lerende organisatie’. Leren, in deze tijd van chaos, transitie en onzekerheid, is de sleutel tot succes en een gezonde toekomst. Stap voor stap de nieuwe weg vinden, zowel in strategie als structuur, door simultaan op beide niveaus te bewegen: van het lid en van de coöperatie, voortbouwend op ‘universele coöperatieve waarden’ diep ingebakken in het coöperatieve DNA.

De coöperatie combineert een aantal unieke kenmerken waardoor ze hét antwoord kan zijn op tal van maatschappelijke uitdagingen die we de komende jaren gezamenlijk het hoofd—en hart—te bieden hebben. Met goede coöperatie-marketing , zijn er grote kansen om de coöperatieve economie/ ‘ecoOPnomie’ een flinke boost te geven.

Ik help u graag bij het vinden van de beste coöperatieve oplossing voor de kwesties die bij u spelen.

De (versnelde) oprichting van een coöperatie

LEES MEER

De revitalisering van uw coöperatie

LEES MEER

Een lerende, coöperatief-maatschappelijke agenda

LEES MEER

Samen coöperatief aan de slag


Download gratis artikelen pakket!  

Tik op één van onderstaande artikelen en vraag & krijg toegang tot ze allemaal!


Van Bekkum, Huiswerkdocument voor Coöperatie-oprichting, (Beschikbaar binnen begeleide trajecten), februari 2023

Van Bekkum, Receptuur voor een Coöperatieve Samenleving, in: kwartaalblad "CDV" (Christen Democratische Verkenningen), december 2021

Van Bekkum et al., Preambule en statuten: Society 4.0, (KvK-versie), 11 november 2021

Fonterra buigt zich over kapitaalstructuur, interview in "Food & Agribusiness"; 19 mei 2021

Van Bekkum & Ravenhorst, Towards a Just, Cooperative Economic and Social Order, Prospects of a Rhineland Sub-sovereign Area-banking System in the Post-Covid Era; Justice Conference, 4 april 2021

Van Bekkum, De kleine boerencoöperatie rukt op, interview in "Boerderij", 3 april 2021

Van Bekkum, Systeemvernieuwing vanuit een nieuwe, coöperatieve houding, handout Chaingemaker Inspiratie Sessies, 28 januari 2021

Van Bekkum, Verrijkende Landbouw: Mens & Organisatie, Rapportage voor Rijkswaterstaat, Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, november 2020

Van Bekkum, Coöperatief uit de coronacrisis, opiniestuk in "Boerderij", 22 mei 2020

Van Bekkum, Kwartiermaken in de Rijnlands coöperatieve gebiedseconomie, Rapport voor RVO DuurzaamDoor, Participatietafel Regionale Netwerken, december 2019

Van energiecoöperatie naar een nieuw systeem, Interview HierOpgewekt n.a.v. presentatie 23 november 2018

Koninklijke handdruk voor Bommelerwaar, Nieuwsbericht n.a.v. Raiffeisen-lunch met Koningin Máxima, 10 oktober 2018

Van Bekkum et al., Preambule en statuten: Coöperatie Bommelerwaar, 28 juni 2016

Van Bekkum et al., Preambule en statuten: De Coöperatieve Samenleving, 27 maart 2015

Van Bekkum, 40 Coöperatie-columns: "Coöperatief Asteblief", in weekblad Boerderij, 2012-2014

Van Bekkum, De opmars van de 2e generatie coöperaties in het landelijke gebied, vijf artikelen in het kwartaalblad Landwerk, 2013

Van Bekkum, De Economische Betekenis van de Coöperatie, in: Coöperatie+, speciale editie, Nationale Coöperatieve Raad, mei 2012

Van Bekkum, Cooperative Models and Farm Policy Reform: Exploring Patterns in Structure-Strategy Matches of Dairy Cooperatives in Protected vs. Liberalized Markets, Proefschrift—Nyenrode Business Universiteit, Van Gorcum, Assen, 2001

Van Dijk & Van Bekkum (eds), Agricultural Cooperatives in the European Union, Trends and Issues on the Eve of the 21st Century, Van Gorcum, Assen, 1997